Steeds meer groothandels besteden ICT volledig uit

 

08 maart 2012

Peiling UNIT4: handelsbedrijven willen zich focussen op kernactiviteit

Steeds meer groothandels besluiten om hun automatisering volledig uit te besteden aan een externe partij. Een belangrijke reden hiervoor is de toegenomen complexiteit van ICT-omgevingen binnen deze organisaties. Groothandels die kiezen voor outsourcing van ICT-expertise, geven aan zich hierdoor beter te kunnen richten op hun kernactiviteit: de handel. Dit blijkt uit een peiling van UNIT4.

Door de opkomst van onder andere cloud computing en mobiele toepassingen neemt het gebruiksgemak van ICT toe. Het beheer en de beveiliging van ICT-omgevingen is steeds complexer. ICT-omgevingen omvatten naast het gebruiksrecht, support en onderhoud ook het softwarebeheer, technisch beheer, periodieke release-updates en opleiding. Om dit zelf goed te blijven beheersen, is steeds meer ICT-kennis vereist. Met de opkomst van handel via internet, elektronische transactieplatforms en de verregaande ketenintegratie is de markt dynamischer dan ooit. Dat betekent dat groothandels zich steeds sneller moeten aanpassen om concurrerend te blijven. Vandaar dat een groeiend aantal handelsondernemingen kiest om de ICT in één enkele overeenkomst uit te besteden.

De belangrijkste argumenten die groothandels voeren om hun volledige ICT uit te besteden zijn zekerheid en tijdwinst. Ook de voorspelbaarheid van het kostenpatroon en het belang van een vertrouwensband met de uitbestedingspartner zijn veelgenoemd.

Zekerheid ontstaat uit de intensieve samenwerking tussen groothandels en de ICT-dienstverlener. Die neigt meer naar een partnership dan naar een ad hoc relatie. Lopende zaken worden sneller opgelost en er is meer focus op optimalisatie, aldus klanten van UNIT4 die zijn overgegaan op outsourcing . Door de intensieve samenwerking is de ICT-dienstverlener hechter betrokken bij de business van de groothandels en biedt zo een stevige basis om hun groei te ondersteunen.

Het voorspelbare kostenpatroon hangt samen met de manier van betalen: in plaats van een eenmalige grote investering betalen bedrijven een vast maandbedrag. Zo kunnen ze beschikbare liquide middelen optimaal inzetten voor de primaire bedrijfsproces.

Klanten die hun automatisering hebben uitbesteed, geven aan veel tijdwinst te boeken doordat ze ‘geen energie hoeven te verspillen aan ‘ICT details’. Ze spreken ook hun waardering uit voor het hebben van één aanspreekpunt, de altijd actuele software en het werken met een prestatie- in plaats van een urenmodel.

Maurice Laan, Business Unit Manager Wholesale bij UNIT4: “ERP, CRM en e-business zijn strategische succesfactoren in de wholesalemarkt. Deze strategische waarde vraagt een goed fundament binnen iedere organisatie. Dit fundament wordt gevormd door actuele technologieën die altijd beschikbaar zijn op iedere plek en de kunde om deze technologieën te vertalen naar een duurzaam onderscheidend voordeel. Steeds meer handelsbedrijven beseffen dat ze hiervoor ondersteuning willen. Wij hebben daarom het 'ICT zonder Zorgen' model, waarbij we groothandels alle ICT-gerelateerde werkzaamheden uit handen nemen en de strategische ambities helpen waarmaken.”


« Back